Personvern

Personvernserkæring for EIVAR Mikrobryggeri AS og www.eivar.no

Denne personvernserklæringen beskriver hva slags personopplysninger EIVAR Mikrobryggeri AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

EIVAR Mikrobryggeri AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med EIVAR Mikrobryggeri AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av EIVAR Mikrobryggeri AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos EIVAR Mikrobryggeri AS

EIVAR Mikrobryggeri AS egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på EIVAR Mikrobryggeri AS.

Personopplysninger EIVAR Mikrobryggeri AS mottar

EIVAR Mikrobryggeri AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom EIVAR Mikrobryggeri AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

Hvordan EIVAR Mikrobryggeri AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. EIVAR Mikrobryggeri AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for EIVAR Mikrobryggeri AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger EIVAR Mikrobryggeri AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

EIVAR Mikrobryggeri AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger EIVAR Mikrobryggeri AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og EIVAR Mikrobryggeri AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

EIVAR Mikrobryggeri AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av EIVAR Mikrobryggeri AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

EIVAR Mikrobryggeri AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til EIVAR Mikrobryggeri AS vil slettes så raskt det kommer EIVAR Mikrobryggeri AS til kunnskap.

Personvernombud

EIVAR Mikrobryggeri AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

EIVAR Mikrobryggeri AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om EIVAR Mikrobryggeri AS personvernserklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 95 94 99 54

Mail: post@eivar.no